Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 75

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.