Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.