Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.