Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 70

Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon.