Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 26

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.