Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 36

Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.