Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 4

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.