Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 51

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.