Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 109

Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky.