Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 67

(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.