Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 61

Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu.