Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 71

Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.