Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 83

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.