Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 149d

(1) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních uložených podle § 146 odst. 4 až 7, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2.

(2) V případech podle § 146 odst. 4 až 7, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2 může Česká národní banka dále informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.