Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 204b

(1) Pro účely § 9ag odst. 3 a 4 se do 31. prosince 2014 namísto sazby 5 % použije sazba 3 %.

(2) Pro účely § 9ar činí kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce pro rok

a) 2016 25 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 9ar,

b) 2017 50 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 9ar,

c) 2018 75 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 9ar.