Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 64

Organizátor regulovaného trhu může organizovat jako součást regulovaného trhu oficiální trh, který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem (§ 65).