Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 46Převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu organizátora regulovaného trhu

(1) K uzavření smlouvy o převodu obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části, smlouvy o zastavení obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části anebo smlouvy o pachtu obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části je třeba povolení České národní banky.

(2) Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.