Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36gJazyk prospektu

(1) Pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky v České republice nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, musí být vyhotoven v českém jazyce nebo v anglickém jazyce; pokud se však žádá o schválení prospektu pouze pro účely veřejné nabídky v České republice a cenné papíry emitenta nabízených cenných papírů nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 55 odst. 2), musí být prospekt vyhotoven v českém jazyce.

(2) Prospekt musí být vyhotoven v českém jazyce nebo v anglickém jazyce, a dále, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce, pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely

a) veřejné nabídky v České republice a současně i v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie,

b) přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu (§ 55) a současně pro přijetí k obchodování na jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích,

c) veřejné nabídky v České republice a současně přijetí k obchodování na jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích, nebo

d) přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu a současně veřejné nabídky v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie.

(3) Prospekt musí být vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty orgánu dohledu příslušného členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce, pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely

a) veřejné nabídky v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, nebo

b) přijetí cenného papíru k obchodování na zahraničním regulovaném trhu.

(4) Pro účely schvalování prospektu Českou národní bankou ve smyslu odstavce 3 musí být prospekt vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v českém jazyce, nebo v anglickém jazyce.

(5) Pokud Česká národní banka schvaluje prospekt dluhového cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající stanovenému limitu v eurech, pro účely přijetí k obchodování na jednom nebo více evropských regulovaných trzích, musí být prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v českém, nebo v anglickém jazyce, a dále v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu, nebo v anglickém jazyce.

(6) V případech podle odstavců 1 a 2 musí být shrnutí prospektu vždy vyhotoveno v českém jazyce.