Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 197

(1) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu nad cennými papíry a trhy o opatřeních k nápravě, jiných opatřeních a sankcích, které uložila v důsledku porušení povinností uložených tímto zákonem na základě práva Evropské unie v kalendářním roce.

(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu nad cennými papíry a trhy o případech, kdy v souladu se zákonem upravujícím dohled v oblasti kapitálového trhu uveřejnila rozhodnutí o uložení opatření nebo sankce uvedené v odstavci 1.