Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7a

Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) o tom, že udělila povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.