Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23

Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje orgán dohledu hostitelského státu o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.