Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32dOkamžitá výpověď

(1) Zastoupený je povinen okamžitě vypovědět smluvní závazek podle § 32a odst. 1, pokud zjistí, že vázaný zástupce nebo vedoucí osoba vázaného zástupce nesplňuje podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v § 32b; doručením výpovědi vázanému zástupci tento smluvní závazek zaniká.

(2) Vázaný zástupce je povinen okamžitě vypovědět smluvní závazek podle § 32a odst. 1, pokud přestane splňovat podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v § 32b; doručením výpovědi zastoupenému tento smluvní závazek zaniká. Tuto povinnost má vázaný zástupce i v případě, kdy podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v § 32b přestane splňovat jeho vedoucí osoba.