Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36m

Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o schválení prospektu podle § 36c nebo dodatku prospektu podle § 36j a prospekt, popřípadě dodatek prospektu, mu současně zašle.