Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31

Osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele [§ 29 odst. 1 písm. b)],

a) informuje investičního zprostředkovatele podrobně a pravdivě o investičních nástrojích, jichž se týkají pokyny přijímané a předávané investičním zprostředkovatelem,

b) poskytne potřebnou součinnost při zajištění odbornosti osob podle § 30 odst. 1 a 2,

c) informuje investičního zprostředkovatele neprodleně o každé změně v informacích poskytnutých podle písmene a).