Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 59Registrace cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování na regulovaném trhu

(1) Cenný papír vydaný fondem kolektivního investování, který není přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, může být za účelem uveřejňování jeho hodnoty registrován na regulovaném trhu.

(2) Podmínky pro registraci cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování a způsob stanovení jeho hodnoty stanoví organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu.