Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37Základní ustanovení

(1) Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky.

(2) Organizovat regulovaný trh v České republice může pouze organizátor regulovaného trhu.