Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 15m

Obchodník s cennými papíry zákazníkovi na jeho žádost doloží, že provádí nebo provedl jeho pokyn nebo pokyny v souladu s pravidly pro provádění pokynů zákazníků stanovenými v § 15l odst. 3.