Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 72

Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen dodržovat transparentnost ve vztahu k akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu obdobně podle § 67 a § 68 odst. 1 až 3 a ve vztahu k ostatním investičním nástrojům obdobně podle § 68 odst. 4.