Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 192a

(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání je v České republice Česká národní banka.

(2) Ve vztahu ke státním dluhopisům vydaným Českou republikou a swapům úvěrového selhání na tyto dluhopisy se k uplatnění pravomocí České národní banky podle čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 2 a čl. 20 až 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 vyžaduje předchozí souhlas ministerstva.