Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 11a

Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí.