Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a některé otázky spojené s nabídkou převzetí se zahraničním prvkem a některé další otázky s tím spojené.