Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 58Nástroje dohledu

Česká národní banka je při výkonu dohledu podle tohoto zákona oprávněna provést u cílové společnosti nebo povinné osoby kontrolu na místě podle zákona upravujícího státní kontrolu.