Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů

§ 67

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 7a odst. 1 se za slova „obchodním zákoníkem“ vkládají slova „ , zákonem o nabídkách převzetí“.

2. V § 7a odst. 1 písmeno a) zní: