Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 45Snížení výše protiplnění při odvracení úpadku

Nabyl-li navrhovatel podíl na hlasovacích právech, který mu založil nabídkovou povinnost, za účelem odvrácení úpadku cílové společnosti podle insolvenčního zákona, může Česká národní banka na žádost navrhovatele snížit výši protiplnění pod výši určenou podle § 43 nebo 44; § 44 odst. 3 a 4 platí obdobně.