Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA VKONKURENČNÍ NABÍDKA PŘEVZETÍ

§ 46

(1) Nabídka převzetí, kterou učiní jiný navrhovatel v době závaznosti původní nabídky převzetí, je konkurenční nabídka převzetí.

(2) Cílová společnost zachází se všemi konkurujícími si navrhovateli stejně.

(3) Stanovisko představenstva a dozorčí rady cílové společnosti ke konkurenční nabídce převzetí obsahuje také porovnání konkurenční nabídky převzetí s původní nabídkou převzetí; pro obsah stanoviska platí obdobně § 16 odst. 1.

§ 47

(1) Konkurenční nabídka převzetí se uveřejní alespoň 5 pracovních dnů před skončením doby závaznosti původní nabídky převzetí a trvá alespoň do konce doby závaznosti původní nabídky převzetí, nejméně však 10 pracovních dnů.

(2) V případě, že by měla závaznost konkurenční nabídky převzetí skončit později než závaznost původní nabídky převzetí, prodlužuje se doba závaznosti původní nabídky převzetí tak, aby obě nabídky převzetí skončily ve stejný den.

(3) Navrhovatel původní nabídky ani osoby s ním spolupracující převzetí nesmí zcizit získané účastnické cenné papíry cílové společnosti tím, že přijmou konkurenční nabídku převzetí.

§ 48

Osoby, které přijaly konkurenční nabídku převzetí, mohou od vzniklé smlouvy odstoupit do skončení závaznosti původní nabídky, a to bez uvedení důvodu. Toto právo nelze smluvně omezit, ani s jeho využitím spojit jakékoli následky, které by zhoršovaly postavení osob podle věty první.