Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 70

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.