Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 11Další náležitosti nabídkového dokumentu

(1) Nabídkový dokument může být doplněn o prohlášení důvěryhodné osoby odlišné od navrhovatele, ve kterém tato osoba uvede, že obsah nabídky převzetí je podle jejího vědomí v souladu s právními předpisy.

(2) Jsou-li jako protiplnění nabízeny cenné papíry, při jejichž veřejném nabízení by jinak bylo nutné vyhotovit prospekt cenného papíru podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obsahuje nabídkový dokument také údaje požadované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

(3) Součástí nabídkového dokumentu je i stanovisko orgánů cílové společnosti podle § 16, bylo-li navrhovateli předáno alespoň 2 pracovní dny před uveřejněním nabídky převzetí.