Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37Přičítaná hlasovací práva

(1) Pro účely § 35 a 36 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech v cílové společnosti přičítají každému hlasovací práva, jejichž výkon je schopen podle svého samostatného rozhodnutí přímo nebo nepřímo rozhodujícím způsobem ovlivňovat, především

a) hlasovací práva vykonávaná třetí osobou na jeho účet,

b) hlasovací práva, která může vykonávat, aniž by byl akcionářem cílové společnosti,

c) hlasovací práva, která jsou spojena s účastnickými cennými papíry, které poskytl jako zajištění třetí osobě,

d) hlasovací práva, která jsou spojena s cennými papíry, ke kterým má požívací nebo podobné právo, nebo

e) hlasovací práva, která může kdykoli nabýt na základě jednostranného projevu vůle.

(2) Pro účely § 35 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech v cílové společnosti přičítají ovládající osobě hlasovací práva spojená s podílem na hlasovacích právech ovládané osoby.

(3) Pro účely § 36 se při výpočtu podílu na hlasovacích právech v cílové společnosti každému členu skupiny spolupracujících osob přičítají podíly na hlasovacích právech v cílové společnosti ostatních členů skupiny spolupracujících osob.