Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19Povinnosti osob zájmově zúčastněných na nabídce převzetí

Osoby zájmově zúčastněné na nabídce převzetí oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu po oznámení záměru učinit nabídku převzetí jakékoliv nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti nebo opcí na tyto cenné papíry; to platí obdobně o cenných papírech, které navrhovatel nabízí jako protiplnění.