Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28Způsob oznámení

Oznámení o přijetí nabídky převzetí, o uzavření smlouvy, o poměrném uspokojení, o splnění či nesplnění podmínky a odstoupení od smlouvy podle § 27 se činí v písemné formě, ledaže se smlouva uzavírá na evropském regulovaném trhu a pravidla obchodování organizátora trhu stanoví jinak.