Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25Vznik smlouvy

(1) Smlouva uzavíraná na základě nabídky převzetí na evropském regulovaném trhu se uzavírá podle pravidel organizátora trhu.

(2) Smlouva uzavíraná na základě nabídky převzetí mimo evropský regulovaný trh je uzavřena doručením oznámení o přijetí nabídky převzetí navrhovateli. Navrhovatel oznámí uzavření smlouvy všem osobám, které nabídku převzetí přijaly.

(3) Byl-li u částečné nabídky převzetí překročen stanovený počet účastnických cenných papírů, pak se osoby, které nabídku převzetí přijaly, uspokojí poměrně s ohledem na celkový počet účastnických cenných papírů, které jsou předmětem přijatých nabídek převzetí. Navrhovatel těmto osobám poměrné uspokojení oznámí. Smlouva je uzavřena k okamžiku doručení oznámení o poměrném uspokojení.

(4) Je-li nabídka převzetí podmíněna, oznámí navrhovatel osobám, které přijaly nabídku převzetí, zda byla nebo nebyla podmínka splněna. Smlouva podle odstavce 2 je v tomto případě uzavřena s odkládací podmínkou.