Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 48

Osoby, které přijaly konkurenční nabídku převzetí, mohou od vzniklé smlouvy odstoupit do skončení závaznosti původní nabídky, a to bez uvedení důvodu. Toto právo nelze smluvně omezit, ani s jeho využitím spojit jakékoli následky, které by zhoršovaly postavení osob podle věty první.