Zákon o nabídkách převzetí

104/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20Protiplnění při nabídce převzetí

(1) Cena nebo směnný poměr nabídnuté jako protiplnění při nabídce převzetí spočívají v penězích nebo v cenných papírech, případně v kombinaci obou, ledaže zákon stanoví jinak.

(2) Protiplnění v nabídce převzetí je stejné pro všechny adresáty u téhož zastupitelného účastnického cenného papíru.