Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 15Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby

(1) Ustanovení § 14 odst. 1, 3 a 4 se pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby použijí obdobně.

(2) Základem pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby v případě

a) pojišťovacích služeb je výše pojistného, jakož i jakýchkoliv jiných dalších odměn souvisejících s těmito službami,

b) bankovních a finančních služeb jsou poplatky, provize, úroky, jakož i jakékoliv jiné další odměny související s těmito službami,

c) projektové činnosti jsou honoráře, jakož i jakékoliv jiné další platby související se zpracováním projektové dokumentace.