Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 160Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

2. Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby.

3. Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.

4. Vyhláška č. 137/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.