Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 153Náklady a poplatky

Nestanoví-li tento zákon jinak, zadavatel nesmí přiznat dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení či soutěži o návrh, ani po dodavatelích požadovat poplatky za to, že se mohou takového řízení účastnit.