Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 142Registr certifikovaných dodavatelů

(1) Správce systému vede v registru certifikovaných dodavatelů (dále jen "registr") evidenci

a) certifikačních orgánů pro kvalifikaci,

b) certifikovaných dodavatelů a

c) vydaných certifikátů.

(2) Správce systému uveřejní v registru platné znění pravidel systému.

(3) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dálkový přístup do registru je bezplatný.

(5) V registru může správce systému uveřejňovat vydané certifikáty nebo jejich části.

(6) Ministerstvo uveřejní odkaz na registr v informačním systému.