Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 24Podmínky použití soutěžního dialogu

(1) Veřejný zadavatel může pro zadání veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění použít soutěžní dialog, pokud použití otevřeného řízení či užšího řízení není s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky možné.

(2) Za veřejnou zakázku se zvláště složitým předmětem plnění je považována veřejná zakázka, u níž není veřejný zadavatel objektivně schopen přesně vymezit

a) technické podmínky podle § 46 odst. 4 a 5, nebo

b) právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné zakázky.