Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 157Informační systém

(1) Informační systém je informačním systémem veřejné správy. Správcem informačního systému je ministerstvo.

(2) Informační systém obsahuje

a) Věstník veřejných zakázek,

b) seznam kvalifikovaných dodavatelů,

c) seznam systémů certifikovaných dodavatelů,

d) statistické výstupy o veřejných zakázkách,

e) rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek.