Zákon o veřejných zakázkách

137/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 47Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie.